Franz Kafka

3. 7. 1883 V PRAZE – 3. 6. 1924 V KIERLINGU V RAKOUSKU

Nejznámější, světově proslulý představitel pražské německé literatury, jeden z nejvýznamnějších prozaiků světové literatury 20. století. Po vystudování práv na c. k. německé univerzitě Karlo-Ferdinandově v Praze pracoval v letech 1907–1922 jako úředník ve dvou pojišťovnách. Za svůj hlavní životní úděl považoval psaní, což bylo obtížně slučitelné s prací v úřadě, kterou však vykonával svědomitě. Po propuknutí plicní choroby v r. 1917 s ní sedm let marně zápasil. Vůči svému literárnímu dílu byl neobyčejně kritický. Ke knižnímu vydání uvolnil jen malou část, většinou pod nátlakem. Větší část Kafkova díla, která jej později ve světě proslavila mnohem výrazněji, vyšla až díky jeho nejbližšímu příteli Maxi Brodovi, jenž nerespektoval Kafkovo přání, aby rukopisy bez milosti spálil.