Hedwig Weilerová

1888–1953

Vídeňská gymnazistka a Kafkova prázdninová láska z pobytu v Třešti. Pocházela z Leopoldstadtu, bašty vídeňské sociální demokracie, jemuž se podle převahy židovských obyvatel říkalo Mocesový ostrov. Také Hedwig byla, jak Kafka píše, zapálená sociální demokratka. Kafka se s ní seznámil r. 1907 v Třešti, kde byla u příbuzných na prázdninách a on před svým nástupem do prvního zaměstnání u Assicurazioni Generali na dovolené u strýce, „venkovského lékaře“ Siegfrieda Löwyho. Jejich vztah, z Kafkovy strany vedený v poněkud zlehčujícím tónu, provázela bezstarostná pohoda v kulisách maloměsta a okolní přírody, spojená s letními radovánkami. Hedwičiny snahy o udržení dalšího kontaktu se rozbily o Kafkovy existenční starosti. Hedwig neodjela do Prahy pokračovat ve studiích a Franz neodjel do Vídně studovat na exportní akademii, jak měli původně v plánu. Z rozmarného letního sblížení zbylo něco přes tucet Kafkových dopisů, v posledním z jara r. 1909 je už někdejší tykání nahrazeno vykáním – jako později u korespondence s Milenou Jesenskou. Hedwig pak r. 1909 odmaturovala v Brně a následně ve Vídni vystudovala románskou a germánskou filologii a r. 1914 promovala na základě dizertace o nedokončeném dramatu Franze Grillparzera. R. 1917 se provdala za inženýra Leopolda Herzku, rodáka z moravského Rožnova. V pozdějších letech byla politicky činná jako socialisticky zaměřená sionistka.