Grete Blochová

1892–1944

O pět let mladší přítelkyně Felice Bauerové, v letech 1913–1914 prostřednice mezi Kafkou a Felice Bauerovou v době krize jejich vztahu. Narodila se v Berlíně a měla podobné zaměstnání jako Felice. Pracovala u firmy na výrobu kancelářských strojů, kde také udělala podobnou a podobně rychlou kariéru. S Felice se seznámila o něco později než Kafka, počátkem r. 1913. Když koncem toho roku načas povadl vztah mezi Kafkou a Felice, rozjela se do Prahy jako prostřednice. Poté se mezi ní a Kafkou rozvinula rok trvající pravidelná korespondence (Kafka jí napsal více než 70 dopisů). Grete Blochová pak sehrála podstatnou roli při „soudu“ v berlínském hotelu Askanischer Hof v červenci r. 1914, při němž došlo ke zrušení Kafkových a Feliciných zásnub. Předložila tam Kafkovy dopisy, které Felice kompromitovaly. S Felice udržovala Grete nadále přátelské vztahy. Ve třicátých letech odešla z Německa do exilu, nejprve do Izraele, později do Itálie. V té době předala Felice Bauerové-Marasseové, žijící tehdy ve Švýcarsku, část dopisů, které jí Kafka posílal. Za války byla Blochová v Itálii jako Židovka internována a později deportována do koncentračního tábora, kde neznámo kdy a kde zemřela.
R. 1940 napsala Grete Blochová svému příteli v Izraeli, že měla před lety nemanželského syna, který prý v sedmi letech v Mnichově zemřel. Příjemce dopisu a Max Brod vyslovili na základě časové shody domněnku, že otcem dítěte byl Kafka. Pozdější bádání tuto domněnku vyvrací: není pro ni přímých důkazů, naopak řada okolností svědčí proti ní, včetně věrohodnosti pisatelky dopisu.