Univerzita

Vysokoškolské studium absolvoval Franz Kafka v letech 1901–1906 na c. k. německé univerzitě Karlo-Ferdinandově (německé části Karlovy univerzity). Karlova univerzita, r. 1882 rozdělená na část českou a německou, měla své sídlo v Karolinu na Starém Městě pražském. Na německou část univerzity se vcházelo ze Železné ulice a na českou z Ovocného trhu. Kromě toho měla univerzita ústavy na různých místech v okolí. Kafka chodil na přednášky a semináře do Klementina, komplexu budov staré jezuitské koleje, nebo do Clam-Gallasova paláce v dnešní Husově ulici.
© Foto: Archiv Klaus Wagenbach, Berlín
© Archiv Klaus Wagenbach, Berlín
Počátek studia provázela poněkud chaotická volba oboru: nejprve zvolil chemii, ale už po 14 dnech zkušebního pobytu v laboratoři tuto myšlenku opustil a přesedlal na práva. Už ve druhém semestru jej však zlákala filozofie, zapsal si germanistiku a navíc chodil na přednášky z dějin umění a dalších oborů. Jenže přednášky a semináře Augusta Sauera, hlavy tehdejší pražské germanistiky, ho znechutily tak, že chtěl přejít do Mnichova. Ale po 14denním orientačním pobytu v Mnichově se k tomu neodhodlal a vrátil se ke studiu práv. Rozhodovaly jistě i praktické důvody: Židé neměli v c.k. monarchii, kde byl uplatňován latentní antisemitismus, snadný přístup ke státní službě. Proto se studiem připravovali na obory, které umožňovaly svobodná povolání, především práva a medicínu. V Kafkově případě možná navíc rozhodlo předsevzetí věnovat se psaní a na chléb si vydělat činností, která se psaním nemá nic společného.
O studiu práv se Kafka celý život vyjadřoval nelichotivě. Odpuzovalo ho biflování, přežvykování látky, která před ním prošla už tisíci úst. Nezmiňuje se nikde o vynikajících představitelích právnické vědy, jejichž přednášky a semináře absolvoval, jako byli např. Horaz Krasnopolski (1842–1908), profesor rakouského občanského práva a skvělý přednašeč, nebo profesor trestního práva Hans Gross (1847–1915), autor příručky pro vyšetřovatele, v níž se probírají všechny aspekty zločinu. Přitahovaly ho spíš přednášky poněkud excentrického filozofa a psychologa Christiana von Ehrenfels (1859–1932), které občas navštěvoval i mimo univerzitu. Kafkovým promotorem při slavnostním aktu udělení doktorátu práv byl Alfred Weber (1868–1958), bratr známějšího sociologa Maxe Webera.