Cesty ke vzdělání

ŠKOLY, KTERÉ KAFKA NAVŠTĚVOVAL, SE VESMĚS NACHÁZELY V BLÍZKOSTI JEHO STAROMĚSTSKÝCH BYDLIŠŤ:

  • Německá chlapecká obecná škola na Starém Městě (Masný trh)
  • Německé státní gymnasium na Starém Městě (Staroměstské náměstí, palác Goltz-Kinských)
  • c. k. německá univerzita Karlo-Ferdinandova (Karolinum v Železné ulici, Klementinum, Clam-Gallasův palác v dnešní Husově ulici)

NA STARÉM A NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM SE NACHÁZELY TÉMĚŘ VŠECHNY KULTURNÍ INSTITUCE, KTERÉ NAVŠTĚVOVAL:

  • Čtenářská a přednášková síň německých studentů (Ferdinandova, dnes Národní třída)
  • kroužek brentanistů (Ferdinandova, dnes Národní třída 20, kavárna Louvre)
  • salon Berty Fantové (Staroměstské náměstí 17, dům U bílého jednorožce)
  • Židovská radnice (Maiselova ulice)
  • český Representační (Obecní) dům (Josefské náměstí, dnes náměstí Republiky
  • zřídka Německý dům (Německé kasino – Příkopy, dnes Slovanský dům).