Právní praxe v advokátní kanceláři a u soudu

Poslední zkoušku na univerzitě složil Franz Kafka 13. června a promován na doktora práv byl 18. června 1906. Už před ukončením studií nastoupil 1. dubna 1906 jako pomocná síla (koncipient) v kanceláři pražského advokáta Richarda Löwyho na Staroměstském náměstí.
Stejně jako absolvoval v nejkratším možném čase studia, snažil se, jistě i kvůli rodičům, neztrácet čas ani později. Volba povolání pro něj byla zvlášť obtížná. Působily tu otcovy představy o společenském uplatnění, nechuť k samostatné právnické praxi (k advokacii), kterou tříměsíční pobyt v advokátní kanceláři ještě potvrdil, nevalné studijní výsledky a zejména sny o dobrém zaměstnání někde v cizině, pro něž bylo v rodině několik opor a vzorů.
Na definitivní rozhodnutí měl však ještě čas, neboť ho čekal rok právní praxe u soudu – povinnost pro právníky, kteří chtěli nastoupit do státní služby. Kafka tuto praxi absolvoval v době od 1. října 1906 do 30. září 1907. První půlrok strávil u zemského civilního soudu na Ovocném trhu, druhý u trestního soudu na Karlově náměstí. Soudní praxe mu zřejmě ničím zvlášť neprospěla, považoval ji za promarněný čas.