Felix Weltsch

1884–1964

© Archiv Klaus Wagenbach, Berlín
Filozof a publicista, doktor práv a filozofie, Brodův spolužák z obecné školy u piaristů a Kafkův o rok mladší spolužák ze staroměstského německého gymnázia. S Brodem a Kafkou se znovu setkal za studií práv na německé části Karlo-Ferdinandovy univerzity. Organicky zapadl do čtveřice přátel a vytvořil s Brodem, Kafkou a Baumem nejvýznamnější seskupení pražské německé literatury z počátku tohoto století, i když se uměleckou literaturou příliš nezabýval. Po studiích byl Weltsch zaměstnán v pražské univerzitní knihovně. Jeho doménou byla filozofie. Působil v Čtenářské a přednáškové síni německých studentů, docházel do kroužku brentanistů v kavárně Louvre i na schůzky v salonu Berty Fantové. Byl řadu let duší sionistického časopisu Selbstwehr, jejž s velkým přehledem a taktem řídil. Kafku s Felixem Weltschem někdy r. 1903 seznámil Brod.