Oskar Pollak

1883–1915

Kafkův blízký přítel z gymnaziálních dob, nadaný, intelektuálně vyspělý, rozhodný a přísně usuzující student s vědeckými ambicemi. Studoval dějiny umění, promoval ve stejné době jako Kafka na základě dizertace o sochách na Karlově mostě. Působili spolu v Čtenářské a přednáškové síni německých studentů. Měl na Kafku za studií velký vliv, o čemž svědčí Kafkova dochovaná korespondence. Jeho prostřednictvím se Kafka seznámil s časopisem Kunstwart, jehož stylu spolu se stylem Nietzscheho na čas podléhal. Kafka svého přítele pravděpodobně promítl do postavy „známého“ v Popisu jednoho zápasu. Oskar Pollak brzy odešel studovat do Říma a z těchto studií vytěžil cenné práce o italském baroku (z pozůstalosti byla vydána práce o umělecké tvorbě za Urbana VIII.). Po vypuknutí I. světové války se Pollak dobrovolně přihlásil do armády a záhy padl na italské frontě na Soči.