Dělnická úrazová pojišťovna

V Dělnické úrazové pojišťovně pro Království české strávil Franz Kafka 14 let života od nástupu 30.8.1908 do svého penzionování ke dni 1.7.1922. Důkazem toho, že se osvědčil jako vynikající úředník, je jeho úřední postup:
  • 30.8.1908 přijat jako pomocný úředník
  • 1.10.1909 jmenován praktikantem
  • 1.5.1910 jmenován koncipistou
  • 1.3.1913 jmenován místotajemníkem ústavu
  • 1.1.1920 jmenován tajemníkem ústavu
  • 3.2.1922 jmenován vrchním tajemníkem ústavu
Do Dělnické úrazové pojišťovny, polostátní instituce, měli židé velice ztížený přístup. Např. r. 1913 byli z 263 zaměstnanců pouze 2 židé. Kafka byl přijat na základě protekce, kterou mu opatřil přítel ze studií Ewald Felix Přibram, jehož otec byl až do r. 1917 prezidentem ústavu. Pražská Dělnická úrazová pojišťovna byla tehdy nejdůležitější úrazovou pojišťovnou v celém Rakousku, zajišťovala cca 1/3 pojištění proti úrazům v monarchii. Po převratu v r. 1918 tvořili většinu zaměstnanců ústavu Češi, ti němečtí pracovníci, kteří neměli kladný postoj k československému státu, museli odejít. Kafka jako loajální občan republiky bez potíží zůstal.
Franz Kafka byl přijat, jak bylo zvykem, za velmi nízký plat 3 K denně + 10% příplatku. Na práci v oboru dělnického pojištění byl dobře připraven. Už v době své právní praxe u soudu, od února do května 1907, absolvoval kurz dělnického pojištění na pražské německé obchodní akademii, kde mimo jiné přednášeli i jeho budoucí šéfové doc. Dr. Rudolf Marschner, který se brzy po Kafkově nástupu stal ředitelem ústavu a Kafka byl díky svým stylizačním schopnostem pověřen pronést při jeho nástupu uvítací řeč, dále jeho oblíbený přímý nadřízený inspektor Eugen Pfohl, a zkušený odborník a blízký Kafkův spolupracovník Dr. Salomon Fleischmann, druhý Žid v ústavu.