Přátelé

Okruh Kafkových přátel byl malý a jeho jádro se utvořilo už v mládí; na obecné škole (Hugo Bergmann), na gymnáziu (Oskar Pollak, Ewald Felix Příbram) a na univerzitě. To platí především o čtveřici nejbližších přátel, kterou Brod pojmenoval „Pražský kruh“ a k níž kromě Kafky patřili sám Max Brod, Felix Weltsch a Oskar Baum.
V pozdějších letech, kdy se Kafka stále více uzavíral do sebe, pro něj bylo navazování přátelství obtížnější a přátelské vazby zeslábly. O tom svědčí např. vývoj vztahu k spisovateli Ernstu Weissovi. Výjimku tvoří krátkodobý, ale intenzivní přátelský vztah k židovskému herci Jizchaku Löwymu a přátelství, která vznikla ve stínu nemoci v tísnivém prostředí sanatorií, např. s Minze Eisnerovou nebo zejména s medikem Robertem Klopstockem.