Rakouské léčebné ústavy

Po návratu z Berlína v březnu 1924 musel Kafka ze zdravotních důvodů nepředvídaně zůstat v Praze (ztratil náhle hlas). Počátkem dubna odjel do Rakouska a poslední dva měsíce života strávil ve třech rakouských léčebných ústavech.

Wienerwald

První pobyt v sanatoriu Wienerwald asi 40 km jihozápadně od Vídně trval pouhý týden. Lékaři měli podezření na tuberkulózu hrtanu a její léčba přesahovala jejich možnosti. Ani pacient, ani Dora, která se ubytovala v chalupě vedle sanatoria, nebyli s poměry v něm spokojeni. Rodině však Kafka podával nyní i později jen příznivé zprávy.

Klinika profesora Hajka

Kafka byl převezen na laryngologickou kliniku prof. Hajka ve Vídni. Převoz se uskutečnil za špatného počasí v otevřeném autě. Dora kryla Franze před nárazy větru svým tělem. Na klinice byla s konečnou platností zjištěna tuberkulóza hrtanu. Kafka měl naběhlý hrtan, nemohl jíst ani pít, trpěl žízní. I prostředí kliniky bylo deprimující, Dora s Robertem Klopstockem, který o Kafku doposledka pečoval, prosadili, aby byl propuštěn do domácího ošetření. Dora však rychle zajistila další léčení v Kierlingu.

Sanatorium Dr. Hoffmanna

© Klaus Wagenbach, Berlín
Kafka byl převezen do sanatoria Dr. Hoffmanna v Kierlingu u Klosterneuburgu. Tam prožil zbývajících šest týdnů života. Přátelé, zejména Felix Weltsch, k němu poslali největší kapacitu mezi vídeňskými plicními lékaři, prof. Heinricha Neumanna, který konstatoval beznadějnost Kafkova zdravotního stavu. Kafka se už v té době se svým okolím dorozumíval pomocí lístků, které se zachovaly a svědčí o jasnosti jeho ducha do poslední chvíle. Jeho korespondence s rodinou se většinou omezovala na krátké přípisy k Dořiným dopisům. Dora se všemožně snažila ulehčit Kafkovo trápení. Písemné zprávy rodině ladila co nejoptimističtěji. Když Kafkovi u posledního dopisu den před smrtí došly síly uprostřed věty a Dora viděla, že chce ještě cosi naléhavého sdělit, bere mu pero z ruky, aby pokračovala. Ale Kafka už zřejmě neměl sílu své sdělení dopovědět, a tak končí uprostřed věty. Je 2. června a 3. června 1924 Franz Kafka umírá. Dne 10. června 1924 je pohřben na novém židovském hřbitově v Praze-Strašnicích.