Sourozenci

© Klaus Wagenbach, Berlín

ELLI (1889–1941)

Nejstarší ze tří sester se provdala za Karla Hermanna (1883–1939), selského syna ze Siřemi u Podbořan, obratného obchodníka a muže poněkud světáckého založení a vystupování. Karl Hermann měl podmíněnou důvěru Kafkova otce, který vložil potřebnou finanční hotovost do Pražských azbestových závodů Hermann a Co., v nichž byl Franz Kafka Karlovým společníkem. Z manželství Karla Hermanna a Elli se zrodily tři děti: Felix Hermann (1911–1940), oblíbený vnuk Hermanna Kafky, a dcery Gerti (1912–1972) a Hanne (1920–1941). Franz nepovažoval Ellino manželství za příliš šťastné. K sestře, která podle něj měla nejvíc z otcových vlastností, neměl v mladších letech příliš blízko, avšak později, když se provdala, mu připadalo, že se Ellina povaha změnila k lepšímu.

VALLI (1890–1942)

Prostřední ze tří Kafkových sester se provdala za Josefa (Pepu) Pollaka (1882–1942) z Českého Brodu, prokuristu firmy Fuchs. Měla s ním dvě dcery, Marianne, provdanou Steinerovou (1913–2005), která žila v Londýně a spravovala odkaz Franze Kafky uložený v Bodleian Library v Oxfordu, a Lotte (1914–1931). Podle Franze byla Valli ze všech sourozenců nejbližší otci, i když mu byla povahou nejméně podobná – anebo právě proto.
© Klaus Wagenbach, Berlín

OTTLA (1892–1943)

Kafkova nejmladší sestra, přes věkový rozdíl devíti let Franzovi nejbližší a nejmilejší, se provdala za Josefa Davida (1891–1962), vysokého úředníka Svazu českých pojišťoven. Narodily se jí dvě dcery, Věra (nar. 1921), provdaná Projsová a pak Saudková, a Helena (nar. 1923), provdaná Kostrouchová, později Rumpoltová.