Sourozenci

© Klaus Wagenbach, Berlín

Elli (1889 – 1941)

Nejstarší ze tří sester se provdala za Karla Hermanna (1883 – 1939), selského syna ze Siřemi u Podbořan, obratného obchodníka a muže poněkud světáckého založení a vystupování. Karl Hermann měl podmíněnou důvěru Kafkova otce, který vložil potřebnou finanční hotovost do Pražských azbestových závodů Hermann a Co., v nichž byl Franz Kafka Karlovým společníkem. Z manželství Karla Hermanna a Elli se zrodily tři děti: Felix Hermann (1911 – 1940), oblíbený vnuk Hermanna Kafky, a dcery Gerti (1912 – 1972) a Hanne (1920 – 1941). Franz nepovažoval Ellino manželství za příliš šťastné. K sestře, která měla podle něho nejvíc z otcových vlastností, neměl v mladších letech příliš blízko, později, když se provdala, mu připadalo, že se Ellina povaha změnila k lepšímu.

Valli (1890 – 1942)

Prostřední ze tří Kafkových sester se provdala za Josefa (Pepu) Pollaka (1882 – 1942) z Českého Brodu, prokuristu firmy Fuchs. Měla s ním dvě dcery, Marianne, provdanou Steinerovou (1913 – 2005), která žila v Londýně a spravovala odkaz Franze Kafky uložený v Bodleian Library v Oxfordu, a Lotte (1914 – 1931). Valli byla ze všech sourozenců podle Franze nejbližší otci, i když anebo právě proto, že mu byla povahou nejméně podobná.
© Klaus Wagenbach, Berlín

Ottla (1892 – 1943)

Kafkova nejmladší sestra, přes věkový rozdíl devíti let Franzovi nejbližší a nejmilejší, se provdala za Josefa Davida (1891 – 1962), vysokého úředníka Svazu českých pojišťoven. Narodily se jí dvě dcery, Věra (nar. 1921), provdaná Projsová a pak Saudková, a Helena (nar. 1923), provdaná Kostrouchová, později Rumpoltová.