Ženy

Erotické zážitky z mládí

První ženou, s níž se v Kafkově životopise setkáváme, byla dcera poštmistra v Roztokách u Prahy Selma Kohnová (později provdaná Robitschková). Kafka se s ní seznámil, když v r. 1900, v době svých gymnaziálních studií, s rodiči pobýval v Roztokách u Kohnů na letním bytě. Sedával s ní v krásné krajině na svahu nad Vltavou a předčítal jí z Nietzscheho knihy Tak pravil Zarathustra. Dne 4. září 1900 jí vybranými slovy napsal do památníku poetickou úvahu o tom, jak slova nejsou s to konkurovat magickému kouzlu vzpomínky. Je to nejstarší dochovaný doklad Kafkovy tvorby. Zároveň to mělo být elegantní rozloučení. Už po dvou letech však kouzlo vzpomínky pominulo a Kafka příteli napsal, že je mu Selma „lhostejná“. Franz Kafka, jak dosvědčují vzpomínky jeho spolužáků, žil déle než ostatní chlapci jeho věku ve stavu nevinnosti a nezájmu o věci týkající se druhého pohlaví. Probouzení jeho zájmu o ženu a ženství dosvědčují některá místa v jeho denících. Jak u Kafky erotické touhy a sexuální zážitek souvisely se strachem, dosvědčuje vzpomínka na prožitek ze studentských let v dopise Mileně Jesenské. Šíře a detailnost vyprávění a komentáře svědčí o důležitosti zážitku. K ženám přiváděly Kafku zejména noční toulky s přáteli Prahou v letech vysokoškolských studií a v prvních letech zaměstnání. Končívaly v těch letech „dvojí morálky“ v nočních podnicích s dámskou obsluhou, např. v Trocaderu, Eldoradu nebo ve Werflem proslaveném nevěstinci Goldstein (Gogo). Podle svědectví přátel Kafka tyto návštěvy prožíval jako tichý, mlčící a soustředěný pozorovatel. Jeho erotickou fantazii, zdá se, probouzel spíše pohled na ženy ve zcela všedních situacích, např. při práci.

Za studia

Podruhé se Kafka tělesně sblížil se ženou během svého pobytu v sanatoriu Dr. Hartunga v severoitalské Rivě, kde pobýval tři týdny na přelomu září a října r. 1913. Kafka ve svých denících označuje tuto ženu slovem „Švýcarka“ nebo iniciálami G. W. Její totožnost byla dlouho zahalena tajemstvím. Později přišel Klaus Wagenbach se zjištěním, že šlo o Gerti Wasnerovou a že nebyla Švýcarka, nýbrž Němka ze severoněmeckého města Gleschendorf poblíž Lübecku a Travemüde. Tím by se objasnilo i jedno místo v Kafkových denících. Kafka zamýšlel r. 1914 strávit v Gleschendorfu s Felice Bauerovou a její přítelkyní Grete Blochovou krátkou dovolenou. Po zrušení zásnub s Felice však do Gleschendorfu pouze zatelefonoval a několik dní oddychu strávil v dánských přímořských lázních Marielyst. V poslední době je Wagenbachův objev zpochybňován.