Ženy

Erotické zážitky z mládí

První ženou, s níž se v Kafkově životopise setkáváme, byla dcera poštmistra v Roztokách u Prahy, Selma Kohnová (později provdaná Robitschková). Kafka se s ní seznámil, když v r. 1900, v době svých gymnaziálních studií, s rodiči pobýval v Roztokách u Kohnů na letním bytě. Sedával s ní v krásné krajině na svahu nad Vltavou a předčítal jí z Nietzscheovy knihy Tak pravil Zarathustra. Dne 4. září 1900 jí vybranými slovy napsal do památníku poetickou úvahu o tom, jak slova nejsou s to konkurovat magickému kouzlu vzpomínky. Je to nejstarší dochovaný doklad Kafkovy tvorby. Zároveň to mělo být elegantní rozloučení. Už po dvou letech však kouzlo vzpomínky pominulo a Kafka příteli napsal, že je mu Selma „lhostejná“. Franz Kafka, jak dosvědčují vzpomínky jeho spolužáků, žil déle než ostatní chlapci jeho věku ve stavu nevinnosti a nezájmu o věci týkající se druhého pohlaví. Probouzení jeho zájmu o ženu a ženství dosvědčují některá místa v jeho denících. Jak u Kafky erotické touhy a sexuální zážitek souvisely se strachem, dosvědčuje vzpomínka na prožitek ze studentských let v dopise Mileně Jesenské. Šíře a detailnost vyprávění a komentáře svědčí o důležitosti zážitku. K ženám přiváděly Kafku zejména noční toulky s přáteli Prahou v letech vysokoškolských studií a v prvních letech zaměstnání. Končívaly v těch letech „dvojí morálky“ v nočních podnicích s dámskou obsluhou, např. v Trocaderu, Eldoradu nebo ve Werflem proslaveném bordelu Goldstein (Gogo). Kafka ty návštěvy podle svědectví přátel prožíval jako tichý, mlčící a soustředěný pozorovatel. Jeho erotickou fantazii, zdá se, probouzel spíše pohled na ženy ve zcela všedních situacích, např. při práci.

Za studia

Podruhé došlo k tělesnému sblížení se ženou za Kafkova pobytu v sanatoriu Dr. Hartunga v severoitalské Rivě, kde pobýval tři týdny na přelomu září a října r. 1913. Kafka označuje tuto ženu v denících slovem „Švýcarka“ nebo iniciálami G. W. Její totožnost byla dlouho zahalena tajemstvím. Později přišel Klaus Wagenbach se zjištěním, že šlo o Gerti Wasnerovou a že nebyla Švýcarka, nýbrž Němka ze severoněmeckého města Gleschendorf poblíž Lübecku a Travemüde. Tím by se objasnilo i jedno místo v Kafkových denících. Kafka zamýšlel r. 1914 strávit v Gleschendorfu s Felice Bauerovou a její přítelkyní Grete Blochovou krátkou dovolenou. Po zrušení zásnub s Felice však do Gleschendorfu pouze zatelefonoval a několik dní oddychu strávil v dánských přímořských lázních Marielyst. V poslední době je však Wagenbachův objev zpochybňován.